دی ۱۶, ۱۳۹۷

تاثیر نقل و انتقال چک – امکان همزمان مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی و حقیقی

تاثیر نقل و انتقال چک قبل و بعد از شکایت کیفری ابتدا لازم به ذکر است که برای تعقیب کیفری […]
دی ۱۶, ۱۳۹۷

پرسش و پاسخ هایی در مورد مطالبه چک

پرسش و پاسخ هایی در مورد مطالبه چک پرسش: اگر چک با ظهر نویسی به دارنده منتقل شود و ما […]