اسفند ۲۷, ۱۳۹۷
مشکلات حقوقی قرارداد های مشارکت در ساخت - بهترین وکیل در مشهد

مشکلات حقوقی قرارداد های مشارکت در ساخت – بهترین وکیل در مشهد

مشکلات حقوقی قرارداد های مشارکت در ساخت دسته اول: مربوط به انتقال بخشی از ملک به سازنده به عنوان تمام […]
بهمن ۳, ۱۳۹۷
وکیل خوب/وکیل در مشهد

فرآیند گرفتن دستور تخلیه از شورای حل اختلاف چگونه است؟

فرآیند گرفتن دستور تخلیه از شورای حل اختلاف چگونه است؟ شورای حل اختلاف با اجراز مالکیت یا ذی نفع بودن […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷
مستاجر و موجر

مستاجر و موجر (۴)

در حال حاضر هنگام تنظیم قرارداد اجاره چه قانونی حاکم است؟ آنچه اکنون به عنوان مقررات قابل اجرا بر روابط […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷
مستاجر و موجر

روابط موجر و مستاجر (۱)

اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره ازسوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها،هزینه شارژ و … باشد،می تواند […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷
مستاجر و موجر

روابط موجر و مستاجر (۳)

  آیا تنظیم قرارداد اجاره در بناه های مشاورین املاک به منزله قرارداد رسمی است؟ تنظیم قرارداد در فرم های […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷
مستاجر و موجر

روابط موجر و مستاجر (۲)

اگر موجر از مستاجر بابت تضمین تخلیه ملک استیجاری چکی دریافت و در متن آن قید شود که بابت تضمین […]
دی ۳۰, ۱۳۹۷
مشارکت در ساخت

مسائل متداول در حوزه ساخت و ساز

یکی از مسائل متداول در حوزه ساخت و ساز: مشکلات این دسته مربوط به پیش فروش سهم سازنده به افراد […]