DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
2020-07-26
نکاتی که قبل از معامله باید بدانید | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل دیه در مشهد

دانستنی هایی که قبل از معامله باید بدانید

دانستنی هایی که قبل از معامله باید بدانید   در صورت نپرداختن پول توسط خریدار در تاریخ قراردادی که نوشته […]
2020-06-13
آثار حقوقی قولنامه | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد

آثار حقوقی قولنامه چیست؟

قولنامه، مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به […]
2020-06-06
شرایط حق شفعه در خرید و فروش مال مشترک | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد

شرایط حق شفعه در خرید و فروش مال مشترک چگونه است؟

شرایط حق شفعه در خرید و فروش مال مشترک   شرایط حق شفعه چیست ؟ شرایط حق شفعه – «شفعه» […]
2020-05-27
مجازات مالخر در جرم سرقت چیست؟ | وکیل طلاق در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد

تامین خواسته چیست؟

تامین خواسته چیست؟ : ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی – خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن […]
2020-05-26
نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره چیست؟ | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

قرارداد اجاره – نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره

لزوم قید مدت در قرارداد اجاره در تنظیم قراردادها باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت اجاره در قرارداد است. […]
2020-05-17
پارکینگ در معاملات | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

پارکینگ در معاملات خرید خانه

طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارائه خدماتی که در سند قید شده است می نماید. […]
2020-05-04
وجه التزام در قرارداد | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

وجه التزام در قرارداد به چه معناست

وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟ […]
2020-04-29
نوشتن قرارداد اجاره که مشکل قانونی نداشته باشد | وکیل در مشهد | بهترین وکیل در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد |وکیل طلاق در مشهد

نوشتن قرارداد اجاره که مشکل قانونی نداشته باشد

قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶   نوشتن قرارداد اجاره که مشکل قانونی نداشته باشد : «کلیه […]
2020-04-29
فسخ نکاح | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد | وکیل طلاق در مشهد

ایام عده چند روز است

ایام عده چیست و چند روز است ایام عده چند روز است : به ایامی پس از طلاق که در […]
2020-04-19
پورسانت چیست - وکیل طلاق در مشهد - وکیل در مشهد - پورسانت - کمیسیون

پورسانت چیست – گرفتن کمیسیون و پورسانت

  گرفتن کمیسیون و پورسانت (پورسانت چیست – گرفتن کمیسیون و پورسانت توضیح با وکیل طلاق در مشهد) یکی از […]
2020-03-08
آیا امکان فروش انباری به ساکنان خارج از آپارتمان وجود دارد؟ | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل دیه در مشهد

آیا امکان فروش انباری به ساکنان خارج از آپارتمان وجود دارد؟

آیا امکان فروش انباری به ساکنان خارج از آپارتمان وجود دارد؟ – توضیح وکیل مشهد آیا امکان فروش انباری به […]
2020-02-24
نوشتن قرارداد اجاره که مشکل قانونی نداشته باشد | وکیل در مشهد | بهترین وکیل در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد |وکیل طلاق در مشهد

​​فسخ قرارداد اجاره چگونه است – تنظیم قرداد پیش فروش

​​فسخ قرارداد اجاره – ارتباط با وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ ​​فسخ قرارداد اجاره چگونه است : فسخ قرارداد اجاره ممکن […]