آذر ۲۴, ۱۳۹۷

شکواییه توهین، افترا

شاکی : خانم م.ق مشتکی عنه : آقای س.چ موضوع جرم : توهین ، افترا ریاست محترم دادسرای عمومی و […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۷

شکواییه ضرب و جرح

شکواییه ضرب و جرح شاکی : آقای م . ک مشتکی عنه : آقای ر.س موضوع جرم : ضرب و […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۷

شکواییه مزاحمت تلفنی

شکواییه مزاحمت تلفنی شاکی : خانم م.گ مشتکی عنه : آقای ح.ب موضوع جرم : مزاحمت تلفنی ریاست محترم دادسرای […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه تصرف عدوانی

شاکی: خانم ز.ن مشتکی عنه: آقای م.ب موضوع شکایت: تصرف عدوانی ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام احتراماً […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه تخریب گذرنامه

شاکی : آقای س.ت مشتکی عنه : خانم ل.م موضوع جرم : تخریب گذرنامه محل وقوع جرم : — ریاست […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه ورود به عنف

شاکی : آقا/خانم —- مشتکی عنه : آقا/خانم—- موضوع شکایت : تخریب عمدی ، ورود به عنف ریاست محترم دادسرای […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه مزاحمت

بسمه تعالی شاکی : خانم/آقا — مشتکی عنه : ۱ – خانم /آقا ۲ – آقا/خانم — موضوع شکایت : […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه قصور پزشکی

  بسمه تعالی شاکی : آقا/خانم —- با وکالت ؟؟ مشتکی عنه : دکتر ؟؟؟ موضوع : قصور پزشکی ریاست […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه قصور پزشکی منجر به فوت

  باسمه تعالی شاکی : خانم/آقا …………….. با وکالت آقا/خانم مشتکی عنه : ۱ – بیمارستان —- ۲ – پزشک […]