آذر ۱۴, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه تصرف عدوانی

شاکی: خانم ز.ن مشتکی عنه: آقای م.ب موضوع شکایت: تصرف عدوانی ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام احتراماً […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه تخریب گذرنامه

شاکی : آقای س.ت مشتکی عنه : خانم ل.م موضوع جرم : تخریب گذرنامه محل وقوع جرم : — ریاست […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه ورود به عنف

شاکی : آقا/خانم —- مشتکی عنه : آقا/خانم—- موضوع شکایت : تخریب عمدی ، ورود به عنف ریاست محترم دادسرای […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه مزاحمت

بسمه تعالی شاکی : خانم/آقا — مشتکی عنه : ۱ – خانم /آقا ۲ – آقا/خانم — موضوع شکایت : […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه قصور پزشکی

  بسمه تعالی شاکی : آقا/خانم —- با وکالت ؟؟ مشتکی عنه : دکتر ؟؟؟ موضوع : قصور پزشکی ریاست […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه قصور پزشکی منجر به فوت

  باسمه تعالی شاکی : خانم/آقا …………….. با وکالت آقا/خانم مشتکی عنه : ۱ – بیمارستان —- ۲ – پزشک […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه سرقت

بسمه تعالی شاکی : خانم /آقا —- با وکالت خانم / آقا مشتکی عنه : آقا/خانم — موضوع شکایت : […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه تهدید

شاکی : خانم/آقا——– با وکالت آقا/خانم —- مشتکی عنه : خانم / آقا موضوع شکایت : توهین و تهدید به […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
شکواییه

شکواییه تهدید به اسید پاشی

بسمه تعالی شاکی : خانم /آقا —- مشتکی عنه : آقا/خانم —– موضوع شکایت : تهدید به اسیدپاشی محل وقوع […]