اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸
دادخواست

نمونه دادخواست تمکین عام و خاص – وکیل طلاق در مشهد

دادخواست تمکین عام و خاص (نمونه دادخواست تمکین عام و خاص – وکیل طلاق در مشهد) خواهان : آقای امیرحسین […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸
دادخواست

نمونه دادخواست مطالبه مهریه – وکیل دیه در مشهد

نمونه دادخواست مطالبه مهریه – ارتباط با وکیل دیه در مشهد ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰   خواهان : خانم غزل . ر فرزند […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۷
نمونه دادخواست - وکیل طلاق در مشهد - وکیل طلاق - وکیل طلاق توافقی در مشهد - وکیل دیه در مشهد - وکیل دیه

نمونه دادخواست الزام به تمکین – گروه وکلای دادگستری دادپلاس

خواهان : پرهام . ل خوانده : لادن . گ موضوع : تقاضای الزام خوانده به تمکین و ایفای وظایف […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۷
نمونه دادخواست - وکیل طلاق در مشهد - وکیل طلاق - وکیل طلاق توافقی در مشهد - وکیل دیه در مشهد - وکیل دیه

نمونه دادخواست حضانت توضیح بهترین وکیل در مشهد

نمونه دادخواست حضانت ویرایش شده توسط بهترین وکیل در مشهد خواهان : خانم طاهره . م فرزند حسین خوانده : […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۷
نمونه دادخواست - وکیل طلاق در مشهد - وکیل طلاق - وکیل طلاق توافقی در مشهد - وکیل دیه در مشهد - وکیل دیه

نمونه دادخواست سلب حضانت – تهیه شده توسط وکیل دیه در مشهد

نمونه دادخواست سلب حضانت – تهیه شده توسط وکیل دیه در مشهد گروه وکلای دادگستری دادپلاس با ارائه بهترین راه […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند

دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند   خواهان : خانم فرزانه *** خوانده : آقای مهران *** موضوع : دستور ملاقات […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست صدور ازدواج مجدد

دادخواست صدور ازدواج مجدد   خواهان: آقای م.ف خوانده : خانم ر.ک موضوع : صدور دستور ازدواج مجدد با سلام […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست منع اشتغال زوجه

خواهان : آقای ی.س خوانده :خانم م.ج موضوع : منع اشتغال زوجه با سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست کاهش اقساط مهریه

خواهان : آقای م.ب خوانده : خانم س.ک موضوع : کاهش اقساط مهریه با سلام احتراماً به استحضار می رساند: […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست تهیه مسکن و اثاث البیت

خواهان : خانم ر.ز با وکالت *** خوانده : آقا م.م موضوع : تهیه مسکن واثاث البیت ریاست محترم شورای […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست ثبت شناسنامه اولاد

دادخواست ثبت شناسنامه خواهان : خانم ن.ا خوانده : آقا ع.ط موضوع : تقاضای ثبت و صدور شناسنامه ریاست محترم […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست اثبات زوجیت

دادخوست اثبات زوجیت خواهان : خانم م.ا خوانده : ا.ق موضوع : تقاضای اعلام و اثبات زوجیت دائم ریاست محترم […]

09152491040