DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

وکیل مهریه در مشهد

مهریه

مهریه، مالی است که ثبت آن در سندی به نام عقدنامه ، شرایط خاصی را برای پرداخت و دریافت آن ایجاد می‌کند؛البته می‌توان برای مهریه۲ جنبه شرعی و قانونی قائل شد .

ممکن است زنی از نظر شرعی مهریه خود را به همسرش ببخشد ،اما از نظر قانونی این حق به قوت خود باقی است و یا حتی به شکلی دیگر ، دستخطی که مثلا مردی با اجبار یا در شرایط دیگری از همسر خود مبنی بر بخشش مهریه بگیرد نیز دلیلی قانع‌کننده برای دریافت مهریه نیست و ارزش حقوقی ندارد.

از نظر قانونی، مهریه تنها در دادگاه یا محضر قابل دریافت و پرداخت است و حتی در شکل دیگر ماجرا، اگر مردی خودرو ، خانه یا شی دیگری را برای همسرش به عنوان مهریه بخرد، تا وقتی که این مساله در عقدنامه یا محضر با عنوان مشخصی مانند ۳ دانگ از خانه بابت مهریه به همسرم داده شد ، بیان نشود آنچه به این طریق به نام همسر ثبت می‌شود، در صورتی که زن نپذیرد بخشی از مهریه است، تنها در حکم هدیه خواهد بود.

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

شرایط مهریه:

۱) مالیت داشتن: چیزی را که باید مهریه قرار داد که امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد به عنوان مثال هوا قابلیت خرید و فروش ندارد.

۲) قابل تملک باشد: مهریه باید مالی باشد که قابلیت تملک شخصی داته باشد به عنوان مثال اماکن ملی ,عمومی ودولتی نمی تواند جزومهریه باشند همسرش قرار بدهد.

۳)معین باشد: یعنی مجهولیت نداشته باشد وقتی مالی را مهریه قرار می دهید باید آن مال موجود باشد و به راحتی بشود آن را خریداری کردمثلا نمی توان جواهر ته اقیانوس آرام را ، مهریه قرار داد.

اگر به وکیل مهریه در مشهد نیاز دارید میتوانید با شماره های ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.

چیزهایی که می توانند به عنوان مهریه قرار بگیرند عبارتند از :

۱) عین باشد مانند ویلا

۲) دین باشد مانند چک، سفته، برات

۳) منفعتی داشته باشد همچون منفعت ویلا

۴) انجام کار مثل ساختمان خانه

۵) آموزش باشد مثل آموزش قرآن و نقاشی

۶) حقوق مالی باشد مثل سر قفلی یا حق تألیف ترجمه ها

همچنین توجه به این مساله هم لازم است که فوت زوج در مهریه تأثیری نمیگذارد مهریه از ماترک شوهر ( آنچه به جا گذاشته) کسر می گردد.. چنانچه زوجه هم فوت نماید، مهریه ساقط نمی گردد بلکه ارثی است که به وارث میرسد.

هنگام فسخ نکاح ،در صورتی که دختر باکره نباشد ،مهریه به او تعلق خواهد گرفت ، در غیر اینصورت ,یعنی در صورت باکره بودن دختر تنها نصف مهریه را می تواند بگیرد.

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

در صورت درخواست طلاق از سوی زن ، آیا این درخواست برای دریافت مهریه نیز کافی است ؟

اگر مرد متقاضی طلاق باشد در رأی دادگاه، کلیه حقوق شرعی و قانونی و عرفی زن لحاظ می شود، مانند: مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و حتی جهیزیه، حضانت فرزندان و اجرت المثل.(کلیه حقوق مالی و غیرمالی. اما اگر طلاق به خواسته مرد نباشد و زن به جز طلاق ، مهریه خود را نیز مطالبه کند، باید دادخواست جداگانه ای به دادگاه تقدیم کند که تحت عنوان دادخواست مطالبه مهریه از طرف زوجه می باشد.

اگر به وکیل مهریه در مشهد نیاز دارید میتوانید با شماره های ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.

نحوه گرفتن و وصول مهریه

۱ ) ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر

۲) از طریق اجرای ثبت

۳) از طریق دادگاه ها

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

جزئیات قانون جدید مهریه ۱۱۰عدد سکه و مراحل پرداخت آن

در اینجا سه حالت می توان متصور شد:

حالت اول- مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی)

اگر به وکیل مهریه در مشهد نیاز دارید میتوانید با شماره های ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.

حالت دوم- مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراین صورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند.)

حالت سوم- مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است: که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.)

سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. (ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.)

برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل در مشهد با شماره های دادپلاس در تماس باشید.