نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

توهین،فحاشی و تخریب – نمونه رای

شاکی : خانم سمیرا . ک فرزند احمد

متهم : آقای احمدرضا . ن

اتهام : توهین ، فحاشی ، تخریب

درخصوص شکایت خانم سمیرا . ک
علیه آقای احمدرضا.ن

دایر بر توهین ،فحاشی و تخریب درب منزل، نظر به شکایت شاکی و گواهی همسایگان و محتویات پرونده
و کیفر خواست مورخ ۱۰/۰۵/۹۴ با عنایت به این‌که متهم علی‌رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده
و اتهامات از هرگونه تعرض و دفاع مصون مانده است،
لذا دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۰۸ و ۶۷۷ از قانون مجازات اسلامی،
آقای احمدرضا . ن را به تحمل پنجاه ضربه شلاق بابت توهین و فحاشی و شش ماه حبس بابت تخریب محکوم می‌کند.

این رای غیابی است و پس از ابلاغ به مدت ۱۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه تا ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد .

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل طلاق در مشهد  و بهترین وکیل در مشهد با شماره های ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.

09152491040