مجازات فرار از صحنه تصادفات چیست؟توضیح توسط بهترین وکیل در مشهد – شماره بهترین وکیل در مشهد 

مجازات فرار از صحنه تصادفات چیست؟ – برخی از رانندگان که پس از تصادف به محض این که میفهمند مقصرند فرار را بر قرار ترجیح میدهند و از صحنه میگریزند ؛ اما سوال اینجاست که قانون گذار در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درباره این افرار چه میگوید
قانون اشاره میکند: هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ محکوم خواهد شد و دادگاه نمیتواند درمورد این ماده اعمال کیفیت مخففه کند .

تبصره ۱ : راننده در صورت میتواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حداثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد .

تبصره ۲ :در همه موارد مذکور هر چا راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استاراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقرات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد .

مواد قانونی برای مجازات افراد خاطی :

ماده ۷۱۴ هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود

تبصره:

اظهار نظر کارشنسی در خصوص تشخیص بی احتایطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت درمودر سوانح مربوط به وسیله نقلیه زمینی ، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد .

ماده ۷۱۵ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام میدهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به جبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

ماده ۷۱۶ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قستی از عضو مصدوم ردد،بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باع وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به جبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد .

 

اگر به دنبال بهترین وکیل در مشهد برای رفع مشکلات حقوقی ، کیفری، طلاق ، و… با شماره های دادپلاس درتماس باشید. ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰- مشاورین دادپلاس با ارائه بهترین خدمات سعی در حل مشکلات قضایی شما عزیزان را دارند . 

09152491040