DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

شکواییه

شکواییه مزاحمت تلفنی

شاکی : خانم م.گ
مشتکی عنه : آقای ح.ب
موضوع جرم : مزاحمت تلفنی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب مالک خط تلفن به شماره *** می باشم که مشتکی عنه از طریق شماره های *** ۰۹۱۱ از تاریخ ** به مدت ** با بنده تماس گرفته و ایجاد مزاحمت کرده است لذا اینجانب بارها از ایشان تقاضا کرده ام که دیگر مزاحم نشوند، اما ایشان همچنان به مزاحمت های خود ادامه می دهند و علاوه بر تماس های تلفنی، پیامک های غیراخلاقی نیز ارسال می نمایند که موجب سلب آسایش بنده شده اند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل لیست تماس ها و پیامک ها می باشد و با استناد به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تقاضای تعقیب و مجازات ایشان را استدعا دارم.
با تجدید احترام