DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

شکواییه

شکواییه ضرب و جرح

شاکی : آقای م . ک
مشتکی عنه : آقای ر.س
موضوع جرم : ضرب و جرح
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
احتراماً به استحضار می رساند:
آقای ر.س در تاریخ ۲۱/۰۶/۹۶ در محل باشگاه ورزشی به بنده حمله ور شده و اینجانب را مورد ضرب و جرح قرار دادند که از ناحیه دست دچار جراحات و آسیب شدیدی شده ام که به بیمارستان منتقل شده و به مدت ۱ ماه بستری بوده ام. همچنین با معرفی اینجانب به پزشکی قانونی در گزارشی به شماره ** در تاریخ *** وضعیت بنده را شرح دادند. در حال حاضر نیز به دلیل شدت جراحات بهبودی کامل پیدا نکرده ام. لذا با استناد به دلایل اینجانب از جمله شهادت شهود، استشهادیه و نامه پزشکی قانونی و همچنین به استناد ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای رسیدگی و مجازات متهم را استدعا دارم.
با تجدید احترام