آراخانواده

نمونه رای مطالبه نفقه

رای دادگاه – نمونه رای مطالبه نفقه

با استعانت ازخداوند متعال

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای میثم … به وکالت از خانم افسانه … به طرفیت آقای امیر … فرزند … بخواسته مطالبه نفقه جاریه از قرار هر ماه 700000 تومان و تهیه مسکن و اثاث البیت و خسارات دادرسی،

و با توجه به مستندات خواهان،اظهارت نامبرده در جلسه رسیدگی و این که نفقه از حقوق زوجه بوده و خوانده حضور نیافته و انکار و تکذیبی ننموده است.

لذا دادگاه خواسته را وارد دانسته و باستناد مواد 1111-1107-1106-1102 قانون مدنی و ماده 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 700000 تومان برای هر ماه بابت نفقه جاریه و نیز به تهیه مسکن و اثاث البیت زندگی و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید.

رای صادره نسبت به خوناده غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در هیمن دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس از آن و نسبت به خواهان حضوری و ظرف این مدت پس از ابلاغ به وی برای طرفیت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.

 

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل طلاق در مشهد با شماره گیری 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا