آراخانواده

رای مطالبه نفقه جاریه

نمونه رای مطالبه نفقه جاریه

خواهان : خانم م. ک

خوانده : ح . ر

موضوع :مطالبه نفقه

در خصوص دادخواست خانم م . ک فرزند ابراهیم به وکالت خانم *** به طرفیت آقای ح .ر فرزند محمدهادی به وکالت آقای *** به خواسته مطالبه نفقه جاریه و خسارات دادرسی و دعوی تقابل الزام به تمکین به عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه وفق تصویر سند ازدواج طرفین که پیوست پرونده می باشد رابطه زوجیت دائم طرفین محرز می باشد و با توجه به اینکه خواهان دعوی اصلی مطالبه نفقه جاریه نموده است و خوانده دعوی تقابل الزام به تمکین را تقدیم دادگاه نموده است و مقدمات تمکین را فراهم نموده است که با ارجاع به کارشناس و تایید مراتب توسط کارشناس که با وصف ابلاغ مصون از اعتراض مانده است و با توجه به اینکه نفقه فرع بر تمکین است و ابتدا باید زوجه در تمکین زوج باشد و سپس در صورت عدم پرداخت نفقه ، مطالبه نفقه نماید و در حال حاضر در این پرونده تمکین زوجه مجوز نمی باشد و زوجه نیز در دفاع از دعوی تمکین دلیلی که موجب رد خواسته باشد ارائه نکرده است لذا دادگاه با نظر موافق مشاور قضایی ، خواسته خواهان دعوی اصلی را وارد ندانسته و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید و در خصوص دعوی تقابل تمکین دادگاه خواسته را وارد تشخیص داده با استناد به ماده 1114 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواهان به تمکین و سکونت در منزلی که خوانده تهیه کرده است صادر می نماید .
رای صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد .

ارتباط با وکیل در مشهدوکیل پایه یک در مشهد با شماره گیری 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا