آراکیفری

نمونه رای سرقت

نمونه رای سرقت

رای دادگاه

نمونه رای سرقت:

در خصوص اتهام خانم …. فرزند غلامعلی متولد 1364 با کد ملی … فاقد سایر مشخصات و متواری دائر بر سرقت مقادیری طلاجات و سماور برقی به ارزش ده میلیون تومان از منزل آقای … ؛ و سه سرویس طلا و یک لب تاب و دو فقره پاسپورت و مقداری نقره جات و فیروزه به ارزش حدود شصت میلیون تومان و برداشت ده و نیم میلیون تومان از کارت عابر بانک آقای … .با توجه به شکایت شاکیان و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده ؛ در مرجع انتظامی و دادسرا و استعلامات بعمل آمده از بانک پاسارگاد که حکایت از این دارد ؛ که طلاجلات یاران به مدیریت آقای … با وجوه عابر بانک مسروقه طلا و سکه خریداری شده است ؛ و اظهارات مطلعین آقایان … طلافروش و … راننده آژانس در مرجع انتظامی و کیفر دادخواست دادسرا نتیجه استعلام از مخابرات که خط تلفن بنام متهم بوده ؛ و خود را با آن به طلافروشی و راننده آژانس معرفی نموده است ؛ و کیفرخواست دادسرا و عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی محرز و مسلم است ؛ و دادگاه مستند به مواد 656و 667 قانون مجازات اسلامی متهم را بابت هر یک از سرقتها به ؛ سه سال جبس و 74 ضربه شلاق و رد مال مسروقه مال باخته ها و در صورت فقدان عین به مثل یا قیمت آن محکوم می نماید..؛رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.

رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو مشهد

ارتباط با وکیل کیفری در مشهد با شماره گیری 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا