آراخانواده

رای الزام به تمکین

رای الزام به تمکین


خواهان : آقای ر.م
خوانده : خانم ع.م
موضوع : الزام به تمکین
با استعانت از خداوند متعال – در خصوص دعوی آقای ر.م به طرفيت خانم ع.م با وکالت آقای ***** به خواسته الزام به تمکين، با توجه به حکايت پرونده ، دفاعيات وکلای خوانده به حبضر به تمکين آوردن موکلشان به شرط آماده بودن مسکن و اثاث البيت و اينکه از شرايط تمکين مهيا بودن مسکن و اثاث البيت می باشد که حسب اظهارات خواهان مسکن و اثاث البيت مهيا نيست. و در صورت برگشت خانم مسکن و اثاث البيت تهيه خواهد کرد. لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و با استناد به ماده 197 قانون آيين دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد .

ارتباط با وکیل در مشهد با شماره گیری 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا