آراحقوقی

رای اعسار از هزینه دادرسی

رای اعسار از هزینه دادرسی

خواهان : آقا پ.ج
خوانده : آقا ک.ه
موضوع :اعسار از هزینه دادرسی
در خصوص دعوی آقای پ.ج. به طرفیت آقای ک.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی به میزان ۲۰۴۲۵۵۰۰۰ تومان با این توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخ ۹۲/۸/۵ اظهار داشته با توجه به تقدیم دادخواست واخواهی توانایی پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی به مبلغ مزبور را نداشته و تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته گردیده است خوانده آقای ک.ه. در دادگاه حاضر شده و اذعان داشته که اظهارات خواهان و شهود وی کذب است و خواهان وضعیت مالی خوبی دارد و ملک و املاک و چندین اتومبیل دارد، دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و بررسی مندرجات و مستندات ابرازی و پیوستی خواهان و من جمله استشهادیه ابرازی و اخذ اظهارات شهود به شرح منعکس در پرونده و با توجه به اینکه شهود متفقاً به عدم توانایی خواهان مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی شهادت داده اند و عدم توانایی وی را مورد تایید قرار داده اند و با توجه به اینکه خوانده علی رغم ادعای اینکه خواهان ملک و املاک و چندین ماشین دارد لیکن از ارائه مشخصات املاک و ماشین ها اظهار عجز نموده علی هذا دادگاه توجهاً به مراتب اشعاری فوق دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۵۰۶ و ۵۰۷ و ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی را صادر و اعلام می نماید .
رای دادگاه حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر می باشد.

 

ارتباط با وکیل در مشهد با شماره گیری 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا