دپارتمان تخصصی حقوق خانواده

همانطور که می دانیم خانواده پایه واساس زندگی اجتماعی را تشکیل می دهد در واقع با در کنار هم قرار دادن خانواده ها ، اجتماع ساخته و پرداخته می شود .

بنابراین قانون گذار برای این مهم قوانین محکم و جامعی را وضع نموده است که با شناخت و درک فلسفه ی این قوانین و استفاده ی صحیح از آن ها می توان اول از ازدیاد پرونده های ورودی به محاکم دادگستری جلوگیری نمود دوم با وکالت های تخصصی در این دپارتمان می توان پرونده های خانواده را با کمترین آسیب به افراد به نهایت رسانید .

و

کلا و حقوقدانان زبده ی دپارتمان تخصصی حقوق خانواده ی دادستان می کوشند در موضوع هایی مانند مهریه ، اثبات زوجیت ، حضانت ، فسخ نکاح، نفقه ، الزام به تمکین و موارد دیگر از حق موکل خود به بهترین نحو دفاع نمایند .

09152491040