DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

دپارتمان تخصصی حقوق خانواده

همانطور که می دانیم خانواده پایه واساس زندگی اجتماعی را تشکیل می دهد در واقع با در کنار هم قرار دادن خانواده ها ، اجتماع ساخته و پرداخته می شود .

بنابراین قانون گذار برای این مهم قوانین محکم و جامعی را وضع نموده است که با شناخت و درک فلسفه ی این قوانین و استفاده ی صحیح از آن ها می توان اول از ازدیاد پرونده های ورودی به محاکم دادگستری جلوگیری نمود دوم با وکالت های تخصصی در این دپارتمان می توان پرونده های خانواده را با کمترین آسیب به افراد به نهایت رسانید .

و

کلا و حقوقدانان زبده ی دپارتمان تخصصی حقوق خانواده ی دادستان می کوشند در موضوع هایی مانند مهریه ، اثبات زوجیت ، حضانت ، فسخ نکاح، نفقه ، الزام به تمکین و موارد دیگر از حق موکل خود به بهترین نحو دفاع نمایند .

09152491040