DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

دپارتمان تخصصی اسناد تجاری

اسناد تجاری به خصوص چک در گردش سرمایه معاملات در کشور ما از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار هستند و معمولاً عدم شناخت صحیح از نحوه تنظیم و کارکرد این اسناد چالش های فراوانی را در محاکم به دنبال داشته است .

دپارتمان تخصصی اسناد تجاری دادپلاس در نظر دارد با وجود و بهره بردن از وکلای متخصص در این زمینه در روابط با دعاوی حقوقی مانند مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد عادی و رسمی مانند سفته ، برات ، رسید عادی ، فاکتور فروش ، قبض انبار ، بارنامه و در رابطه با دعاوی کیفری و درخواست مجازات علیه صادرکننده چک بلامحل ، جلب متهم صدور چک بلامحل ، درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوع الخروج کردن بدهکار از کشور وتوقیف اموال و همچنین دعاوی ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری به شما کمک خواهند کرد که راه های آسان تری را برای پیمودن مسیر رسیدن به حقوقدانان بیابید و آن را به سرانجام برسانید .