اسفند ۲۶, ۱۳۹۷
نمونه دادخواست - وکیل طلاق در مشهد - وکیل طلاق - وکیل طلاق توافقی در مشهد

نمونه دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به آپارتمان ویرایش شده توسط وکیل طلاق در مشهد

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل طلاق در مشهد کلیک کنید.     خواهان : آقای هادی . ک […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۷

نمونه دادخواست اثبات وقوع عقد بیع – ویرایش شده توسط گروه وکلای دادگستری دادپلاس

خواهان : آقای رضا . الف خوانده : ۱ – آقای محمدعلی . د ۲ – محمدرضا . د خواسته […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۷
نمونه دادخواست - وکیل طلاق در مشهد - وکیل طلاق - وکیل طلاق توافقی در مشهد

نمونه دادخواست ترکه ویرایش شده توسط وکیل طلاق در مشهد

قبل از مطالعه نمونه دادخواست شاید این مطلب برایتان مفید باشد. طلاق امری نیست که بتوان راحت آن را انتخاب […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست مطالبه سفته

دادخواست مطالبه سفته خواهان : خانم ف.س با وکالت آقای *** خوانده : آقای ه.و موضوع :مطالبه ۳ فقره سفته […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست تخلیه

دادخواست تخلیه خواهان : آقا و.ف با وکالت آقای *** خوانده : آقای پ.ع موضوع : تقاضای صدورحکم مبنی بر […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست اثبات عقد بیع

خواهان : آقای ر.ا با وکالت آقا*** خوانده : ۱ – آقای ر.ح ۲ – آقای ه.ح موضوع : اثبات […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست تقاضای گواهی انحصار وراثت

خواهان : خانم ف.م با وکالت **** موضوع : تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت ریاست محترم شورای حل اختلاف با […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست مطالبه دیه

دادخواست مطالبه دیه خواهان : آقای ح.ب با وکالت آقای **** خوانده : بیمه *** موضوع : مطالبه دیه ریاست […]
آذر ۶, ۱۳۹۷
دادخواست

دادخواست مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک بسمه تعالی – به تاریخ ؟ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. قاضی […]