DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

دپارتمان تخصصی حقوق ورزشی

تخلف های ورزشی و اختلافات میان ورزشکاران و باشگاه هایی که با آنان قرارداد می بندند اساس بیشتر دعاوی ورزشی را تشکیل می دهند .

این پرونده ها نیازمند رسیدگی فوری است به دلیل اینکه اکثراً افراد مشهوری دچار چنین چالش های حقوقی در قراردادهای خاص می شوند .

دپارتمان تخصصی ورزشی با حضور وکلا و کارشناسان با تجربه و متبحر حامی ورزشکاران گرامی و معضلات ناشی از کار ایشان می باشد .

09152491040