شهریور ۱۳, ۱۳۹۷
رنج آور بودن مجازات ها

رنج آور بودن مجازات ها

هدف از رنج آور بودن مجازات ها یکی از اصول خاصی که مجازات های بدنی دارا هستند ، رنج آور بودن […]