ژانویه 1, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای نگهداری و مالکیت مواد مخدر

رای نگهداری و مالکیت مواد مخدر متهم : آقای محمد . ک اتهام : نگهداری و مالکیت مواد مخدر ( […]
ژانویه 1, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای حمل و نگهداری فشنگ

رای حمل و نگهداری فشنگ متهمین : آقایان ۱ – غلام . گ ، ۲ – مجید . ر ، […]
ژانویه 1, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای مطالبه نفقه جاریه

نمونه رای مطالبه نفقه جاریه خواهان : خانم م. ک خوانده : ح . ر موضوع :مطالبه نفقه در خصوص […]
ژانویه 1, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای طلاق توافقی

نمونه رای طلاق توافقی در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الهه . ج فرزند کریم به وکالت مع الواسطه از آقای […]
ژانویه 1, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای توهین،قذف

نمونه رای توهین،قذف شاکی : خانم ز.ب با وکالت آقای *** متهم : آقای س.ص اتهام :توهین به اشخاص عادی […]
دسامبر 25, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای – دخالت غیر مجاز در امور پزشکی

رای – دخالت غیر مجاز در امور پزشکی در خصوص اتهام آقای … ، مبنی بر دخالت غیر مجاز در […]
دسامبر 25, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای دادگاه در خصوص تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران توسط پزشک

رای دادگاه در خصوص تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران در خصوص اتهام خانم … فرزند … اهل و ساکن […]
دسامبر 25, 2018

صدور گواهی خلاف واقع پزشکی – رای دادگاه در آن خصوص

صدور گواهی خلاف واقع پزشکی ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می دارد :” هرگاه طبیب،تصدیق نامه بر خلاف […]
دسامبر 24, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای دادگاه در مورد افشای اسرار پزشکی

رای دادگاه در مورد افشای اسرار پزشکی در خصوص اتهام آقای … فرزند …. ، اهل و ساکن تهران،آزادا معرفی […]
دسامبر 24, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای دادگاه در خصوص سقط جنین

رای دادگاه  سقط جنین در خصوص اتهام آقای … فرزند … اهل و ساکن تهران،آزاد با معرفی کفیل،مبنی بر سقط جنین؛. […]
دسامبر 24, 2018

قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امر پزشکی

قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امر پزشکی: چنانچه وراث متوفی از پزشک خاص و یا کادر درمانی مروبوطه […]
دسامبر 15, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای تجویز ازدواج مجدد

  رای تجویز ازدواج مجدد خواهان : آقا ع.س خوانده : م .ق خواسته : در خصوص دادخواست آقای ع.س. […]

09152491040