رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

نمونه رای تقلید نام 

 

نمونه رای تقلید نام | اثبات عقد بیع | نمونه رای تجدید نظر | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد |وکیل کیفری در مشهد کلاهبرداری – انتقال مال غیر از طریق نا مشروع- | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق مشهد | وکیل درمشهد

نمونه رای تقلید نام :  شاکی : آقای مهران . ج 

متهم : خانم سارا . س

اتهام : تقلید نام یک مجله توسط مجله دیگر

در مورد اتهام خانم سارا . س فرزند احمد مبنی بر تقلید و علامت یک مجله دیگر موضوع شکایت آقای مهران . ج بدین توضیح که شاکی مدعی است متهم اقدام به انتشار یک مجله همنام با مجله وی نموده است لیکن با ملاحظات مدارک استنادی مشخص گردید شاکی مجوز انتشار مجله را از وزارت مربوطه اخذ نموده و طبق مکاتبه شماره ۹۸٫۳٫۶٫۱٫۱مورخ ۹۸٫۱۱٫۲۰ واژه همنام از شمول قانون مطبوعات خارج است لذا دادگاه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و به لحاظ فقدان عنصر مادی بزه حکم برائت متهم را صادر می نماید . 

رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض می باشد .

  • مطالب مرتبط تقلید نام :

رای الزام به تحویل مبیع
رای صدور حکم طلاق به درخواست زوجه
رای تنفیذ حکم طلاق

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه و نمونه رای های بیشتر با ما در تماس باشید. وکیل دیه در مشهدوکیل طلاق در مشهدوکیل طلاق توافقی در مشهد . گروه وکلای دادگستری دادپلاس ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

ارتباط با ما از طریق تلگرام کلیک کنید.

09152491040