سوال دیگری که غالباً مطرح می شود این است که:

آیا زن  باید حکمی در باب محکومیت شوهر مبنی بر نپرداختن نفقه داشته باشد تا بتواند بر اساس آن درخواست طلاق کند

یا همین که در جریان دعوی طلاق بتواند قصور شوهر در نپرداختن نفقه را ثابت کند کافی است؟

رویه دادگاه ها در این خصوص متفاوت است.

اکثر محاکم تا زمانی که زن حکم محکومیت شوهر به پرداخت نفقه را نداشته باشد

و آن را به عنوان دلیل پیوست دادخواست طلاق خود نکند

از پذیرش دعوی طلاق به درخواست زن به این جهت امتناع می کنند

و رای به طلاق نمی دهند.

اما برخی از دادگاه ها هم هستند

که معتقدند قانون گذار صرف اثبات تخلف شوهر از پرداخت نفقه با وجود تمکین زن و احراز این موضوع درجریان دعوی طلاق به درخواست زن ناشی از ترک انفاق را کافی برای پذیرش دعوی طلاق به درخواست زن می دانند

و حکم به طلاق را صادر می کنند.

حال اگر زنی که درخواست طلاق به علت نپرداختن نفقه مطرح کرده است

و حکم محکومیت شوهر به پرداخت نفقه را در اختیار دارد

طبعاً با توضیحاتی که داده شد راحت تر می تواند حکم طلاق بگیرد.

مشاوره با بهترین وکیل نفقه در مشهد

دادپلاس با داشتن تجربه زیاد در زمینه پرونده های دریافت نفقه میتواند کمک زیادی به شما در این زمنیه بکند! اگر شما برای دریافت نفقه نیاز به مشاوره با وکیل نفقه در مشهد دارید همین الان با شماره tel:09152491040 در تماس باشید