رای وحدت رویه -هیات عمومی دیوان عالی کشور - هیات کشور - دیوان عالی-بهترین وکیل در مشهد - وکیل خوب در مشهد - وکیل در مشهد

بهترین وکیل در مشهد

رای وحدت رویه شماره ۷۵۵  – ۹۵/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور توضیح بهترین وکیل در مشهد 

از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور خصوصا ماده ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد میگردد که تقضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات آیین دادرسی در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است . بر این اساس تقاضای زوین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رای شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور .

ماده ۴ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده ، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر می باشد .

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با بهترین وکیل در مشهد با شماره های دادپلاس در تماس باشید . ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040