نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای

رای وحدت رویه -هیات عمومی دیوان عالی کشور - هیات کشور - دیوان عالی-بهترین وکیل در مشهد - وکیل خوب در مشهد - وکیل در مشهد

             بهترین وکیل در مشهد – رای اثبات شراکت

نمونه رای اثبات شراکت توسط بهترین وکیل در مشهد

برای ارتباط با وکیل در مشهد با شماره ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.

خواهان : آقای۱ – رضا . م ، ۲ – خانم زهره . ی
خواندگان : ۱ – علی . گ ، ۲ – حسین . گ
خواسته : اثبات شراکت ( اموال منقول و غیر منقول )

در خصوص دادخواست تقدیم برای اثبات شراکت

آقای۱ – رضا . م و ۲ – خانم زهره . ی به طرفیت آقای ۱ – علی . گ و حسین . گ با وکالت آقا/خانم *** به خواسته اثبات شراکت اموال منقول و غیر منقول چند قطعه زمین و سوله و ماشین آلات و تجهیزات و کالاها و تولیدات موجود در انبار و موجودی حساب های بانکی و … و تقسیم مال مورد شراکت و یا فروش آن و مطالبه سود شراکت از سال ۸۰ تا کنون ، خواهان ها خواسته خود را چنین عنوان نموده اند خواهان ها با خواندگان به صورت شراکت اقدام به فعالیت در زمینه تولید کارتن می نمایند و از محل درآمد کارتن سازی شرکت را توسعه داده اند تقاضای اثبات شراکت و تقسیم مال مورد شراکت و پرداخت سود شرکت را داریم وکیل خواندگان دعاوی مربوطه را دارای ایرادات شکلی متعددی داشته که رسیدگی نداشته است بنا به مراتب معنونه از آنجایی که خواسته های مطرح شده از سوب خواهان ها به صورت کلی و غیز منجز بوده لذا دادگاه مستنداً به بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نمایند .
رای صادره پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد .

 

مطالبی که شاید به دردتان بخورد 

نمونه رای قاضی طلاق توافقی ویرایش شده توسط وکیل طلاق در مشهد

آراء وحدت رویه سال ۱۳۹۶

 

09152491040