دپارتمان تخصصی وقف

دپارتمان تخصصی وقف | بهترین وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل در مشهد

وقتی شخصی اموالش را در راه رضای خدا برای مصارف معینی!

دپارتمان تخصصی وقف به سازمان های خاصی در این زمینه می سپارد در واقع آن مال را وقف نموده است .
دعاوی وقفی به دلیلی عمده ی نارضایتی ورثه در محاکم دادگستری نمود بسیاری دارند! و این لازمه ی یک وکالت تخصصی است ؛

ابطال وقف نامه ، اثبات وقفیت ، فروش مال موقوفه ، اختلاف ها در خصوص تولیت ، اجاره مال موقوفه ، تصرف به عنوان وقفیت و موارد متعدد دیگر در این دپارتمان تخصصی قابل پیگیری هستند .

وقتی شخصی اموالش را در راه رضای خدا برای مصارف معینی!

به سازمان های خاصی در این زمینه می سپارد در واقع آن مال را وقف نموده است .
دعاوی وقفی به دلیلی عمده ی نارضایتی ورثه در محاکم دادگستری نمود بسیاری دارند! و این لازمه ی یک وکالت تخصصی است ؛

ابطال وقف نامه ، اثبات وقفیت ، فروش مال موقوفه ، اختلاف ها در خصوص تولیت ، اجاره مال موقوفه ، تصرف به عنوان وقفیت و موارد متعدد دیگر در این دپارتمان تخصصی قابل پیگیری هستند .

وقتی شخصی اموالش را در راه رضای خدا برای مصارف معینی!

به سازمان های خاصی در این زمینه می سپارد در واقع آن مال را وقف نموده است .
دعاوی وقفی به دلیلی عمده ی نارضایتی ورثه در محاکم دادگستری نمود بسیاری دارند! و این لازمه ی یک وکالت تخصصی است ؛

ابطال وقف نامه ، اثبات وقفیت ، فروش مال موقوفه ، اختلاف ها در خصوص تولیت ، اجاره مال موقوفه ، تصرف به عنوان وقفیت و موارد متعدد دیگر در این دپارتمان تخصصی قابل پیگیری هستند .

ارتباط با بهترین وکیل در مشهد ، وکیل مشهد ، وکیل طلاق در مشهد با شماره گیری 09152491040

لینک تلگرام دادپلاس کلیک کنید . 

 

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

دکمه بازگشت به بالا