دادسرای انتظامی قضات و نحوه شکایت از قضات- وکیل پایه یک در مشهد - بهترین وکیل در مشهد - وکیل در مشهد

ایا شلاق تعزیری بابت رابطه نامشروع مادون زنا در پیشینه کیفری محکوم درج میگردد؟شماره بهترین وکیل در مشهد – کلیک کنید .

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی ، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان ، در مدت زمان مقرر در این ماده ، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند :

الف – هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب – سه سال در محکومیت به قطع عضو ، قصاص عضو ، در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد ، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ – دو سال در محکومیت به شلاق حدی ، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد وحبس درجه پنج

تبصره ۱ – در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهی صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲ – درمورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود .

تبصره ۳ – در عفو و آزادی مشروط ، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفد یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *