آراء وحدت رویه شماره 768-767 هیات عمومی دیوان عالی کشور - وکیل دیه در مشهد

رای وحدت رویه شماره ۷۶۸ – ۲۱/۱/۹۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

(آراء وحدت رویه شماره ۷۶۸-۷۶۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور – وکیل دیه در مشهد)

چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرار های مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ) را تعیین کرده است.

تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتا بیان کرده است.
با توجه به موخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن،فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هایت عمومی،رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رای طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون مذکور در فوق،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۷۶۷ – ۲۱/۱/۹۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند

و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی،رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد،صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رای مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، در موارد مشابه،برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *